0
พัฒนาเว็บแอพด้วย ASP.NET Core MVC ด้วยภาษา VC# 2015 (PDF)
ศึกษาการพัฒนา Web Apps ด้วย ASP.NET Core MVC เรียนรู้การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล SQL Server ด้วย EF Core แบบ Code First
e-books(PDF) ?239.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          ในโลกของ .NET Framework เดิม นักพัฒนาสาย .NET จะถูกจากัดอยู่เพียงแค่บน Windows เท่านั้น แต่ในปัจจุบันไมโครซอฟท์สร้าง .NET Core ขึ้นมา เพื่อให้นักพัฒนาสาย .NET สามารถพัฒนาแอพครบทั้ง 3 แพลตฟอร์มแล้ว นั่นคือ Windows, macOS และ Linux
แม้ว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เป็นการพัฒนา Web Apps โดยอาศัย ASP.NET Core MVC บน Windows แต่คุณสามารถนาเนื้อหาและหลักการ ไปใช้ใน macOS และ Linux ได้อีกด้วย อาจจะต้องรอเวลาให้องค์ประกอบต่างๆ บน macOS และ Linux ครบถ้วนเช่นเดียวกับบน Windows
หากคุณผู้อ่านท่านใดติดปัญหาในการเขียนโปรแกรม สามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจของผู้เขียนได้ที่ www.facebook.com/thaivb.net และอีก 1 ช่องทาง คือ ช่องใน Youtube ค้นหาช่องที่ชื่อว่า Thaivb.NET

สารบัญ

บทที่ 1 พัฒนา Web Apps ด้วย ASP.NET Core MVC
บทที่ 2 ทาความรู้จักกับโปรเจ็กต์ ASP.NET Core MVC
บทที่ 3 คอนโทรลเลอร์ (Controller)
บทที่ 4 การใช้งานส่วนของข้อมูล (Model & ViewModels)
บทที่ 5 การใช้งานส่วนแสดงผล View
บทที่ 6 ทาความรู้จักกับระบบบริการ (Service) และ Dependency Injection
บทที่ 7 ทางานกับระบบฐานข้อมูล SQL Server 2016 Developer Edition
บทที่ 8 พื้นฐานการทางานกับระบบฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 9 การทางานกับข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server 2016
บทที่ 10 การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server (CRUD)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300031416 (PDF) 326 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน