0
พัฒนาเว็บแอพด้วย JavaScript แบบ MEAN Stack
อธิบายเป็นขั้นตอนเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ผู้ที่ไม่เคยพัฒนาเว็บแอพสามารถศึกษาได้เช่นกัน เน้นการใช้งาน Mongo, Express และ Node (ฐานของ Express) เป็นหลัก มีตัวอย่างประกอบอธิบายทีละหัวข้ออย่างชัดเจน!
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การพัฒนาเว็บแอพโดยอาศัย MEAN Stack เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจต่างๆ หรือ Startup จุดแข็งแกร่งที่สุดของ MEAN Stack ก็คือ นักพัฒนาโปรแกรมสามารถศึกษาและเรียนรู้ภาษา JavaScript กับ TypeScript เพียงเท่านั้น โดยครอบคลุมการทำงานทั้งฝั่ง Client เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เน้นการใช้งาน Mongo, Express และ Node (ฐานของ Express) เป็นหลัก โดยมี Angular เป็นส่วนเสริม อธิบายเป็นขั้นตอนเรียงลำดับจากง่ายไปยาก และมีตัวอย่างประกอบอธิบายทีละหัวข้ออย่างชัดเจน ผู้ที่ไม่เคยพัฒนาเว็บแอพสามารถศึกษาได้เช่นกัน

สารบัญ

Chapter 1 เตรียมความพร้อมก่อนพัฒนา Web Apps ด้วย MEAN Stack
Chapter 2 พื้นฐานการใช้งาน Express
Chapter 3 ทำงานกับส่วนแสดงผลด้วย Pug และ Static Files
Chapter 4 ทำความรู้จักกับเส้นทาง (Route)
Chapter 5 ทำงานกับแบบฟอร์ม
Chapter 6 การพัฒนา MEAN Stack ด้วยโปรแกรม Visual Studio
Chapter 7 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล Mongo
Chapter 8 การทำงานกับระบบฐานข้อมูล Mongo
Chapter 9 พื้นฐานการใช้งาน Express ร่วมกับฐานข้อมูล Mongo
Chapter 10 การเพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหาและแสดงข้อมูล (CRUD)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165001191 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 171 x 231 x 14 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน