0
พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 JavaScript + CSS3 ฉบับสมบูรณ์
เรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5, JavaScript และ CSS3 ปูพื้นฐานการใช้งาน HTML ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมตัวอย่างการใช้งานแท็กต่าง ๆ ของ HTML5 วิธีใช้ Inspector เพื่อตรวจสอบโค้ด และใช้ Outliner ฯลฯ
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5, JavaScript และ CSS3 เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานการใช้งาน HTML ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมตัวอย่างการใช้งานแท็กต่าง ๆ ของ HTML5 วิธีใช้ Inspector เพื่อตรวจสอบโค้ด และใช้ Outliner เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของเว็บเพจ อธิบายวิธีออกแบบและตกแต่งเว็บไซต์ด้วย CSS พร้อมอธิบายสิ่งใหม่ ๆ ใน CSS3 และสรุปพื้นฐานการใช้งาน JavaScript ที่จำเป็นต่อการใช้งานทั่วไป "ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้" 

สารบัญ

Chapter 1 ทำความรู้จักกับ HTML5
Chapter 2 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน HTML5
Chapter 3 ทบทวนพื้นฐาน HTML
Chapter 4 ตารางใน HTML5
Chapter 5 แบบฟอร์มพื้นฐาน
Chapter 6 โครงสร้างพื้นฐานของ HTML5
Chapter 7 HTML5 กับฟอร์มรูปแบบใหม่
Chapter 8 การใช้งานไฟล์วิดีโอและเสียง
Chapter 9 ทบทวนพื้นฐาน CSS
Chapter 10 พื้นฐานการใช้งาน CSS3
Chapter 11 ปรับแต่งฟอร์มด้วย CSS
Chapter 12 ทบทวนพื้นฐาน JavaScript

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162624926 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 167 x 220 x 13 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน