0
ลด 10%
พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic 2008
ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ Visual Basic การใช้คอนโทรลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงคอนโทรลระดับสูง การจัดการฐานข้อมูลด้วย ADO.NET และ Crystal Reports
หนังสือ269.10 บาท
สภาพเก่าปานกลาง149.50 บาท
e-books(PDF) ?160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Visual Basic 2008 ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มเติมเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมเข้ามาหลายรูปแบบ ทำให้เรามีแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมที่หลากหลายขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักการที่จำเป็นของการใช้ Visual Basic ควบคู่ไปกับแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งาน เพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมและช่วยให้เรามองเห็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 การติดตั้งและการใช้งานทั่วไป
บทที่ 2 พื้นฐานของ Visual Basic
บทที่ 3 โพรซีเจอร์และอาร์เรย์
บทที่ 4 โครงสร้างของคลาสและคลาสพื้นฐานของ .NET
บทที่ 5 สร้างแอปพลิเคชันด้วยคอนโทรลพื้นฐาน
บทที่ 6 เทคนิคเกี่ยวกับฟอร์ม คอนโทรล และอีเวนต์
บทที่ 7 ตัวอย่างโปรเจ็กต์: Calculator 2008
บทที่ 8 คอนโทรลระดับกลางและคอมโพเนนท์
บทที่ 9 คอนโทรลระดับสูงและฟอร์มแบบ MDI
บทที่ 10 ตัวอย่างโปรเจ็กต์: Web Browser 2008
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742129385 (ปกอ่อน) 561 หน้า
ขนาด: 195 x 24 x 25 มม.
น้ำหนัก: 985 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน