0
ลด 10%
พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2010
ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ Visual C#, การใช้งานคอนโทรลในทุกระดับ, การจัดการฐานข้อมูลด้วย ADO.NET, ตัวอย่างระบบจัดการข้อมูลสำหรับคลินิก...
หนังสือ287.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Visual C# 2010 ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มเติมเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ ทำให้มีแนวทางการพัฒนาประยุกต์ใช้โปรแกรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักการที่จำเป็นของการใช้ Visual C# เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้งานสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นที่สมบูรณ์แบบ พร้อมตัวอย่างงาน ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 เริ่มต้นการใช้ VC# 2010
บทที่ 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย VC#
บทที่ 3 ตัวแปร, โอเปอเรเตอร์, เงื่อนไข และลูป
บทที่ 4 เมธอดและอีเวนต์
บทที่ 5 การใช้งานคอนโทรลระดับพื้นฐาน
บทที่ 6 อาร์เรย์และคอนโทรลชนิดตัวเลือก
บทที่ 7 สตริง, ตัวเลข และวันเวลา
บทที่ 8 คอนโทรลที่ควรรู้จักเพิ่มเติม
บทที่ 9 คีย์บอร์ดและเมาส์
บทที่ 10 เมนูและทูลบาร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160805105 (ปกอ่อน) 652 หน้า
ขนาด: 189 x 238 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1090 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน