0
พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch
เรียนรู้จาก Workshop ระบบแจ้งเตือน Notifications สมาร์ทวอชท์ การใช้งานระบบแผนที่ Google Map หน้าปัทม์ Watch Face (Digital & Analog) Fragments การใช้เซ็นเซอร์ และอื่น ๆ
หนังสือ327.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอความรู้สำคัญในการพัฒนา Android App สำหรับสมาร์ทโฟน Tablet และสมาร์ทวอชท์ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น การติดตั้ง Tools, การออกแบบหน้าจอและเมนู การใช้งานกล้อง ฐานข้อมูล เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบแผนที่ เชื่อมต่ออินเทอร์เนท เปิดภาพ เปิดเว็บ โหลดข้อมูล JSON การใช้งานมัลติมีเดีย ถ่ายวิดีโอ เล่นวิดีโอ เล่นไฟล์เสียง การออกแบบหน้าปัทม์นาฬิกา (Watch Face) ทั้งแบบดิจิทัลและแบบเข็ม การรับส่งข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนกับสมาร์ทวอชท์ผ่าน Data Layer ระบบแจ้งเตือน Notifications และการตอบกลับด้วยเสียงผ่านสมาร์ทวอชท์ การทดสอบ App กับอุปกรณ์จริง ไปจนถึงการส่ง App ขึ้น Google Play โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

สารบัญ

01 การติดตั้งและเตรียมระบบ
02 เริ่มต้นพัฒนา App
03 การออกแบบหน้าจอ
04 การเขียนโปรแกรม Activity
05 ภาพ เสียงและวิดีโอ
06 การขอ Permission
07 Toolbar และเมนู
08 แผงเมนู Navigation Drawer
09 การใช้งานกล้อง
10 แสดงข้อมูลรายการลิส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169065159 (ปกอ่อน) 624 หน้า
ขนาด: 166 x 230 x 33 มม.
น้ำหนัก: 995 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อินเตอร์มีเดีย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน