0
ลด 15%
พัฒนา Mobile App บนระบบ Android ด้วย Kotlin
การเขียนโปรแกรมด้วย Kotlin สำหรับ Android จากพื้นฐานจนถึงการใช้งานจริง การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ Android Studio ทั้งการออกแบบ เขียนโค้ด และทดสอบ พัฒนาแอปบนระบบ Android พร้อมตัวอย่างและเวิร์กช็อป
หนังสือ323.00 บาท
e-books(PDF) ?285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Kotlin เป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้พัฒนาแอปบนระบบ Android เช่นเดียวกับ Java แต่การเขียนโค้ดจะกระชับและเข้าใจง่ายกว่า รวมทั้งมีเทคนิคที่ช่วยลดความยุ่งยากในหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ทั้งการเขียนโปรแกรม Kotlin และการพัฒนาแอปบน Android ไปพร้อม ๆ กัน ในหนังสือ "พัฒนา Mobile App บนระบบ Android ด้วย Kotlin" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้อ่านสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งาน เพื่อพัฒนา Mobile App บนระบบ Android ด้วย Kotlin ตามต้องการ

สารบัญ

บทที่ 1 Kotlin Basic & Data Type
บทที่ 2 Operator & Control Flow
บทที่ 3 Array, String & Number
บทที่ 4 Function & Lambda
บทที่ 5 Null Safety & Exception
บทที่ 6 Class & Object
บทที่ 7 Inheritance & Interface
บทที่ 8 Generic & Collection
บทที่ 9 Android Studio
บทที่ 10 Basic App Development
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837809 (ปกอ่อน) 524 หน้า
ขนาด: 190 x 240 x 23 มม.
น้ำหนัก: 885 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน