0
ลด 10%
พัฒนา Web Application ด้วย Python Django
เขียนโด้ดด้วย Python ที่เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว พัฒนา Web App แบบ MTV บน Django Framework สร้างและทดสอบโปรเจ็กต์ด้วย Visual Studio Code ใช้โครงสร้างในรูปแบบ Model Template View ที่ทันสมัยและปลอดภัย
หนังสือ297.00 บาท
e-books(PDF) ?266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พัฒนา Web Application ด้วย Python Django" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Django อย่างครบถ้วน โดยใช้ภาษา Python ที่ได้กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ เนื่องจาก Python เป็นภาษาที่ไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่วน Django ก็มีตัวช่วยที่สามารถลดขั้นตอนความยุ่งยากต่าง ๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยการเขียนโค้ดเพียงสั้น ๆ นอกจากนี้ ยังเป็น Web Framework ที่มีโครงสร้างในรูปแบบ Model Template View (MTV) ซึ่งก็คือหลักการเดียวกันกับ Model View Controller (MVC) ที่ใช้ใน Web Framework อื่น ๆ นั่นเอง ดังนั้น Django จึงมีทั้งความปลอดภัยและรูปแบบที่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเว็บยุคใหม่ในปัจจุบัน

สารบัญ

บทที่ 1 การใช้ VS Code และ Terminal
บทที่ 2 เริ่มต้นพัฒนาเว็บด้วย Django
บทที่ 3 การกำหนด URL และ View
บทที่ 4 การแสดงผลด้วย Template
บทที่ 5 Static File และ Bootstrap
บทที่ 6 พื้นฐานการรับส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม
บทที่ 7 การสร้างฟอร์มด้วย Django Field
บทที่ 8 การใช้ Model ร่วมกับฐานข้อมูล
บทที่ 9 Model Template View
บทที่ 10 การอัปโหลดไฟล์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839568 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 190 x 240 x 19 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน