0
ลด 10%
พัฒนา Web Application ด้วย Python Django
เขียนโด้ดด้วย Python ที่เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว พัฒนา Web App แบบ MTV บน Django Framework สร้างและทดสอบโปรเจ็กต์ด้วย Visual Studio Code ใช้โครงสร้างในรูปแบบ Model Template View ที่ทันสมัยและปลอดภัย
หนังสือ297.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พัฒนา Web Application ด้วย Python Django" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Django อย่างครบถ้วน โดยใช้ภาษา Python ที่ได้กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ เนื่องจาก Python เป็นภาษาที่ไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่วน Django ก็มีตัวช่วยที่สามารถลดขั้นตอนความยุ่งยากต่าง ๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยการเขียนโค้ดเพียงสั้น ๆ นอกจากนี้ ยังเป็น Web Framework ที่มีโครงสร้างในรูปแบบ Model Template View (MTV) ซึ่งก็คือหลักการเดียวกันกับ Model View Controller (MVC) ที่ใช้ใน Web Framework อื่น ๆ นั่นเอง ดังนั้น Django จึงมีทั้งความปลอดภัยและรูปแบบที่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเว็บยุคใหม่ในปัจจุบัน

สารบัญ

บทที่ 1 การใช้ VS Code และ Terminal
บทที่ 2 เริ่มต้นพัฒนาเว็บด้วย Django
บทที่ 3 การกำหนด URL และ View
บทที่ 4 การแสดงผลด้วย Template
บทที่ 5 Static File และ Bootstrap
บทที่ 6 พื้นฐานการรับส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม
บทที่ 7 การสร้างฟอร์มด้วย Django Field
บทที่ 8 การใช้ Model ร่วมกับฐานข้อมูล
บทที่ 9 Model Template View
บทที่ 10 การอัปโหลดไฟล์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839568 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 190 x 240 x 19 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน