0
พัดยศ ศาสนศิลป์ แผ่นดินไทย (ปกแข็ง)
พัดยศ คือ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถาวร เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนสืบไป
หนังสือ1,425.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พัดยศ" คือ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา การพระราชทานพัดยศนั้น เป็นพระราชอำนาจตามโบราณราชประเพณี เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก เพื่อให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถาวร เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนสืบไป จึงพระราชทานเกียรติยศแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานคณะสงฆ์ให้เรียบร้อยด้วยดี

    "พัดยศ ศาสนศิลป์ แผ่นดินไทย" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพพัดยศและเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับพัดยศที่สมบรูณ์ที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและลักษณะของพัดยศตลอดระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมูบรณ์ที่สุด ทั้งข้อมูลและรูปภาพ เพื่อเป็นมรดกของชาติ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ใช้ความรู้ทางด้านศิลปกรรมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะเป็นประโชยน์แก่การศีกษาและอนุรักษ์มรดกชิ้นนี้ให้คงอยู่สืบไป

สารบัญ

บทที่ 1 พุทธศาสนาในประเทศไทย
บทที่ 2 ตาลปัตรพัดยศ
บทที่ 3 พัดยศถวายเป็นพุทธบูชาและพัดยศประจำพระองค์
บทที่ 4 พัดยศประจำตำแหน่ง
บทที่ 5 ฐานานุกรม
บทที่ 6 เปรียญธรรม
บทที่ 7 เครื่องประกอบสมณศักดิ์
บทที่ 8 อนัมนิกายและจีนนิกายในประเทศไทย
บทที่ 9 ประเพณีการถวายอดิเรกและหลักเกณฑ์การใช้พัดยศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รวบรวมภาพพัดยศหายากและข้อมูลประวัติความเป็นมาของพัดยศไว้อย่างสมบรูณ์ พร้อมภาพสวยงามคมชัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164787230 (ปกแข็ง) 260 หน้า
ขนาด: 218 x 305 x 21 มม.
น้ำหนัก: 1340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์มินท์ อดุลย์รัฐธาดา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน