0
พันธุศาสตร์
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำราพันธุศาสตร์เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหา การแบ่งเซลล์ วัฎจักรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ กฎเมนเดล ปฏิกิริยาร่วมของยีน ความน่าจะเป็น ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ มัลติเพิลอัลลีล เจเนติกรีคอมบิเนชัน การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมโซม การกลายพันธุ์ สารพันธุกรรม หน้าที่สารพันธุกรรม ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส การถ่ายทอดลักษณะปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร การโคลนยีนและดีเอ็นเอแมนนิพูเลชัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การแบ่งเซลล์และวัฎจักรชีวิต
บทที่ 3 สารพันธุกรรม
บทที่ 4 กฎเมนเดล
บทที่ 5 ปฏิกิริยาร่วมของยีน
บทที่ 6 ความน่าจะเป็น
บทที่ 7 มัลติเพิลอัลลีล
บทที่ 8 การกำหนดเพศและลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ
บทที่ 9 เจเนติก รีคอมบิเนชัน
บทที่ 10 การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749934241 (ปกอ่อน) 398 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน