0
พิชัยยุทธการเลือกตั้ง : ผู้ครองใจมหาชนจะเป็นผู้ชนะ ศึกชิงมวลชน สงครามที่ไม่หลั่งเลือด
เป็นการรวบรวมบทเรียนของคณะทำงานและที่ปรึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ถอดมาจากจากประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพและอย่างเป็นระบบ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านรัฐศาสตร์และการเมือง การปกครอง
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พิชัยยุทธการเลือกตั้ง : ผู้ครองใจมหาชนจะเป็นผู้ชนะ ศึกชิงมวลชน สงครามที่ไม่หลั่งเลือด" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทเรียนของคณะทำงานและที่ปรึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ถอดมาจากจากประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพและอย่างเป็นระบบ เหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้ง นักการเมือง ที่ปรึกษาและคณะทำงานของนักการเมือง ผู้สนใจด้านรัฐศาสตร์และการเมือง การปกครอง รวมไปถึงคนรุ่นใหม่และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ที่กำลังแสดงความเห็นทางสังคมการเมืองอย่างเผ็ดร้อนอยู่บนโลกออนไลน์ขณะนี้ด้วย

    นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังมีส่วนกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ผู้หวังดีต่อบ้านเมือง ตัดสินใจลงสู่สนามการเมืองอย่างแข็งขันและมีจำนวนมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนภาพลบของนักการเมืองน้ำเน่ารุ่นเก่าให้เป็นภาพของวิญญูชนผู้เสียสละความสงบสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน เป็นภาพของบุคคลที่น่าเคารพนับถืออย่างแท้จริง

สารบัญ

ตอนที่ 1 เข้าใจสนามเลือกตั้ง
ตอนที่ 2 ขั้นเตรียม : การวางแผนและสร้างทีม
ตอนที่ 3 งานบริหารจัดการ
ตอนที่ 4 จัดการสื่อ ข้อมูล และเทคโนโลยี
ตอนที่ 5 สร้างฐานเสียง สร้างแนวร่วม จัดตั้งผู้ช่วยหาเสียง
ตอนที่ 6 ปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ
ตอนที่ 7 กรณีศึกษา เรื่องเล่าจากสนามเลือกตั้ง

- บทส่งท้าย

คำนิยม
"น่ายินดีที่หนังสือเล่มนี้ปรากฏฎออกมาในเวลาอันเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่สนใจการเมืองและการเลือกตั้งในสังคมไทย ทราบว่าทีมงานศึกษาและสำรวจเก็บข้อมูลมานานหลายปี เป็นงานหนัก ที่ต้องใช้ความสังเกต เก็บข้อมูล หาแง่มุมใหม่ ๆ มาศึกษารวบรวม และจัดประเด็นเสนอได้ดีมาก"ศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง
"พิชัยยุทธการเลือกตั้ง เป็นหนังสือที่นักการเมืองทุกระดับชั้นต้องอ่าน เพื่อเป็นแนวทางสู่ชัยชนะในการเลือกตั้ง หนังสือเล่มนี้จะเป็นตำราสำหรับนักเลือกตั้งทุกคน สามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อสู้ทุกสนามเลือกตั้ง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงปัจจัยเงื่อนไข และการบริหารที่นำไปสู่การชนะการเลือกตั้งไว้อย่างครบถ้วน"ดร. เปรมฤดี ชามพูนท- นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165906241 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 122 x 183 x 19 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เสมสิกขาลัย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน