0
พิชิตข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรง กสพท. (PDF)
เจาะลึกเนื้อหาและเทคนิค พิชิตข้อสอบ กสพท. อย่างมั่นใจ
หนังสือ237.15 บาท
e-books(PDF) ?259.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเข้มเนื้อหาและเทคนิค พิชิตข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. อย่างมั่นใจ จัดเต็มคำแนะนำ หลักเกณฑ์ สถิติ คุณสมบัติ และกฎหมายที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบตรง กสพท. รวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยแบบ 5 ตัวเลือก พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ครบทุกเรื่อง ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จริยธรรมแพทย์ และความคิดเชื่อมโยงเตรียมพร้อมสอบตรงเข้าคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย

สารบัญ

1. การเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนหมอ (กสพท.)
2. เปิดข้อสอบเข้าโรงเรียนหมอ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.
3. วางแผนเข้าโรงเรียนหมอ เตรียมตัวอย่างไร
4. เจาะลึกข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. เจาะลึกข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ จริยธรรมแพทย์
6. เจาะลึกข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300044911 (PDF) 400 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน