0
พิชิตข้อสอบเข้า ม.1 สบายๆ ใน 1 สัปดาห์
ครบทุกกลุ่มสาระวิชา สำหรับสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พิชิตข้อสอบเข้า ม.1 สบายๆ ใน 1 สัปดาห์" เล่มนี้ ประกอบด้วยโจทย์ข้อสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม-ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่และมีกรอบเนื้อหาสาระที่มุ่งให้ความรู้อย่างครบถ้วน เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมโดยการฝึกทำโจทย์ข้อสอบในวิชาต่างๆ เป็นการทบทวนความรู้และวัดผลตนเอง เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละวิชา

สารบัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163061287 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน