0
พิชิตข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635432 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาด: 203 x 292 x 19 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน