0
พิชิตข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท
ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี และอีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- อนุกรม พร้อมเจาะข้อสอบ
- คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเจาะข้อสอบ
- การเปรียบเทียบข้อมูล (สดมภ์)
ฯลฯ

วิชาภาษาไทย (การวิเคราะห์เชิงภาษา)
- การเรียงประโยค พร้อมข้อสอบ
- ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา พร้อมข้อสอบ
- การอ่านและทำความเข้าใจบทความสั้น พร้อมข้อสอบ
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบบทสนทนา
ฯลฯ

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634640 (ปกอ่อน) 414 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 20 มม.
น้ำหนัก: 1055 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน