0
พิชิตข้อสอบ CU-TEP (Grammar Tests) (PDF)
อัดแน่นด้วยเนื้อหาและวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ grammar ทุกอย่างของข้อสอบ CU-TEP หนังสือที่ได้รับการบอกต่อ และพิมพ์ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
e-books(PDF) ?199.00 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

คำนำ
หนังสือ พิชิตข้อสอบ CU-TEP เล่มนี้มีเป้าหมายหลักคือการนำเสนอเนื้อหาและแนวข้อสอบ CU-TEP พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบในส่วนการเขียนหรือ Writing (Error Identification) ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษและเป็นเนื้อหาที่ถือว่ายากสำหรับการสอบ CU-TEP วิธีวิเคราะห์ข้อสอบในหนังสือเล่มนี้ถือเป็นเคล็ดลับที่ผู้เขียนได้คิดค้นขึ้นจากการสอนภาษาอังกฤษมานานกว่า 15 ปี และเขียนหนังสือมากว่า 45 เล่ม วิธีวิเคราะห์ข้อสอบที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถทำข้อสอบ CU-TEP ได้คะแนนตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้วยเหตุที่เวลาในการทำข้อสอบมีน้อย การทำข้อสอบด้วยวิธีเดิมๆ คือการแปลศัพท์อย่างเดียวจึงไม่สามารถช่วยผู้เรียนให้ทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะนักเรียนบางคนที่ยึดติดกับการแปลศัพท์ มัวแต่แปลเอาความหมายจนทำข้อสอบไม่ทันหนำซ้ำเมื่อแปลศัพท์ไม่ได้ก็ทำให้หมดกำลังใจเอาดื้อๆ และเมื่อทำข้อสอบไม่ทันคะแนนที่ได้ก็น้อยตามไปด้วย เพราะนักศึกษาส่วนมากที่สอบ CU-TEP ไม่ผ่านก็ด้วยเหตุผลที่ทำข้อสอบไม่ทัน และเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพิชิตข้อสอบ CU-TEP ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับสอบเข้าเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ได้ ผู้เขียนจึงได้นำเสนอวิธีการทำข้อสอบ CU-TEP แนวใหม่ที่ทำข้อสอบได้แม่นยำและรวดเร็ว แต่มีข้อแม้ว่าผู้อ่านต้องพยายามทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้คือ 1) อ่านเนื้อหาไวยากรณ์ให้เข้าใจ เพราะเนื้อหาไวยากรณ์คือฐานข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อสอบ 2) อ่านวิธีวิเคราะห์ข้อสอบให้เข้าใจจากนั้นพยายามฝึกตาม 3) ตรวจแบบฝึกหัดจากเฉลยด้วยการอ่านเฉลยทุกข้อ อย่าอ่านเพียงว่าแบบฝึกหัดข้อนั้นๆ ตอบ A, B, C หรือ D เพราะวิธีการเฉลยที่ให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนได้คะแนนตามเป้าหมายที่วางไว้ เหตุผลก็เพราะว่าเฉลยแต่ละข้อจะอ้างถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบและเนื้อหาไวยากรณ์ที่ข้อสอบข้อนั้นๆ เกี่ยวข้อง เมื่อผู้อ่านทำบ่อยๆ จะทำให้เกิดความชำนาญและสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกวิธีและแม่นยำอีกด้วย ดังนั้นวิธีการเฉลยที่ให้ไว้จึงถือเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้อ่านต้องทำความเข้าใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวเนื้อหาไวยากรณ์แต่ประการใด

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้การต้อนรับ ให้การสนับสนุนหนังสือของผู้เขียนทุกเล่ม (เล่มนี้เป็นเล่มที่ 45) ด้วยดีเสมอมา ทำให้ผู้เขียนมีกำลังใจในการผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพออกสู่สายตาผู้อ่าน อีกอย่างขอขอบคุณผู้เขียนหรือเจ้าของหนังสือที่ได้นำชื่อมาอ้างอิงไว้ท้ายเล่มทุกท่านที่เอื้อเฟื้อแบบฝึกหัดประกอบหนังสือเล่มนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความหลากหลายของลักษณะข้อสอบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบ CU-TEP พร้อมทั้งได้ความรู้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการสอบมาตรฐานอื่นๆ เช่น TOEIC และ TOEFL ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมกันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านสอบผ่านและได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมปรารถนาทุกคน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ สุรสิทธิ์
B.A. (English), M.A. (English)
PhD (English-Comparative Literature)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840129512 (PDF) 471 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน