0
พิชิตข้อสอบ ERROR (PDF)
เนื้อหา เทคนิค สำหรับพิชิตข้อสอบ Error ที่ไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือน ใช้ทำข้อสอบ TOEFL, TU-GET, CU-TEP เป็นต้น
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

The Geothermal energy, for example the heat from activate
                A      B                      C
         volcanoes and geysers, can be turned into electricity.
                               D

ข้อสอบ Error มีในข้อสอบ
- TOEIC (20 ข้อ) TOEFL (25 ข้อ) TU-GET (15 ข้อ)
- มีในข้อสอบ Entrance, ข้อสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทแทบทุกสถาบัน รวมถึงข้อสอบภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีปี 1-4
- ประกอบด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์พร้อมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ Error ที่ได้ผล 100%

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำนำ

ข้อสอบ Error Identification เป็นข้อสอบที่สร้างความหนักใจให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะข้อสอบชนิดนี้ผู้สอบต้องวิเคราะห์ถึงสี่ตำแหน่งเพื่อหาที่ผิดเพียงที่เดียว โดยปกติแล้วข้อสอบเช่นข้อสอบ Sentence Completion จะให้หาที่ถูกเพื่อมาเติมเต็มประโยค แต่สำหรับข้อสอบ Error Identification ออกข้อสอบในทางตรงกันข้าม ดังนั้นข้อสอบชนิดนี้จึงถือว่ายากกว่าข้อสอบปกติ แต่อย่างไรก็ตามข้อสอบชนิดนี้ยังมีส่วนง่ายคือเป็นข้อสอบที่ไม่เน้นเรื่องความเข้าใจศัพท์ เน้นอย่างเดียวคือความเข้าใจประโยค การวิเคราะห์ประโยค การหาตำแหน่งของประโยคที่ขีดเส้นใต้ว่าตำแหน่งไหนผิด ซึ่งการผิดจะผิดไวยากรณ์ เช่นการนำคำนามไปวางไว้ในตำแหน่งกริยา การใช้กริยาที่ผิดรูป การใช้ tense ผิดเป็นต้น
ข้อสอบ Error Identification ถูกนำมาออกข้อสอบบ่อยมาก โดยเฉพาะข้อสอบต่อไปนี้

1) ออกในข้อสอบ CU-TEP (ข้อสอบเข้าจุฬาลงกรณ์ฯ) เช่น
All employeeA are required to wearB their identificationC badges whileD at work.

2) ออกในข้อสอบ TU-GET (ข้อสอบเข้าธรรมศาสตร์) จำนวน 15 ข้อ เช่น
Diarrhoeal disease is the biggest killer ofA children underB five in the world. However, it isn’t diarrhoea itself that killsC these children but dehydration is causedD by it.

3) ออกในข้อสอบ TOEFL จำนวน 25 ข้อ เช่น
The three-note chord on whichA the Western harmonicB scaleC
has been buildD is called a triad.
4) นอกจากนี้ข้อสอบ Error Identification ยังมีในข้อสอบ Entrance ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกอีกด้วย
หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถวิเคราะห์ข้อสอบ Error Identification ได้ถูกวิธีและทำข้อสอบได้ถูกต้อง ซึ่งวิธีวิเคราะห์ข้อสอบที่เห็นอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นวิธีที่ผู้เขียนได้ใช้สำหรับสอนภาษาอังกฤษมานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะเข้าใจง่ายและได้ผลจริงๆ
ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสำเร็จ ในการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถทำข้อสอบ (พิชิต) Error Identification ได้ผลตามที่ปรารถนาทุกประการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์
B.A. (English), M.A. (English)
Ph.D. (English –Comparative Literature)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840129505 (PDF) 391 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน