0
พิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ (คว้าคะแนนเต็มได้ไม่ยาก)
สรุปเทคนิค เนื้อหากระชับ และแนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยงและ GAT ภาษาอังกฤษไว้ครบถ้วนภายในเล่มเดียว
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ (คว้าคะแนนเต็มได้ไม่ยาก)" เล่มนี้ เปรียบเสมือนอาวุธที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนที่ได้อ่านได้ศึกษา และได้ปฏิบัติตามย่อมสามารถนำความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะที่ได้ไปพิชิตข้อสอบ เพื่อให้ได้คะแนนตามที่ปรารถนา และได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่วาดฝันไว้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย การอธิบายวิธีการทำข้อสอบเบื้องต้น พร้อมแบบฝึกหัดที่ได้จัดจำแนกไว้เป็นประเด็นย่อย ๆ เพื่อฝึกทำให้เข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมทคนิคเพื่อ "เตรียมความพร้อม ซ้อมความเป๊ะ" ที่บรรจุเคล็ดลับและข้อควรระวังต่าง ๆ ในการทำข้อสอบไว้ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มทักษะของผู้เรียนให้มีความพร้อม แนวข้อสอบเสมือนจริงที่ออกแบบมาให้ไล่ระดับตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยาก ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทำข้อสอบเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนไปสอบในสนามจริง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 GAT เชื่อมโยง
- ฝึกทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง
- แบบฝึกการถอดรหัสจากแผนภาพ
- เทคนิคทำ GAT เชื่อมโยง
- แบบฝึกหัด GAT เชื่อมโยง ระดับง่าย!!
- แบบฝึกหัด GAT เชื่อมโยง ระดับปานกลาง!!
- แบบฝึกหัด GAT เชื่อมโยง ระดับยาก!!

ส่วนที่ 2 GAT ภาษาอังกฤษ
- Part 1 : Conversation (บทสนทนา)
- Part 2 : Vocabulary (คำศัพท์)
- Part 3 : Reading (การอ่าน)
- Part 4 : Structure and Writing (โครงสร้างและการเขียน)

เฉลยแนวข้อสอบ
- เฉลยแนวข้อสอบ Conversation
- เฉลยแนวข้อสอบ Vocabulary
- เฉลยแนวข้อสอบ Reading
- เฉลยแนวข้อสอบ Structure and Writing

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492752 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 15 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน