0
พิชิตข้อสอบ NT ป.3 หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด ฉบับทำข้อสอบไว
เตรียมสอบ NT ป.3 (National Test) ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติที่นักเรียน ป.3 ต้องสอบ แนะนำหลักเกณฑ์ตามโครงสร้างแบบทดสอบใหม่
หนังสือ236.55 บาท
e-books(PDF) ?229.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พิชิตข้อสอบ NT ป.3 หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด ฉบับทำข้อสอบไว" เล่มนี้ ได้สรุปข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสอบ NT ตามประกาศหลักเกณฑ์การสอบใหม่อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย 2 วิชา คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทย โดยจัดทำแบบทดสอบและแนวข้อสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทบทวนและฝึกฝนการทำโจทย์ที่หลากหลาย พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่ายเข้าใจได้ทันที เพื่อให้ครูนำมาเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาไทย นอกเหนือจากตำราเรียน และผู้ปกครองนำไปเสริมทักษะให้กับนักเรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

Part 1 ทำความรู้จักการสอบ NT ป.3

Part 2 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
- แบบทดสอบชุดที่ 1 จำนวนและพืชคณิต
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1 จำนวนและพืชคณิต

- แบบทดสอบชุดที่ 2 การวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2 การวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา

- แบบทดสอบชุดที่ 3 เรขาคณิต
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3 เรขาคณิต

Part 3 ความสามารถด้านภาษาไทย
- แบบทดสอบชุดที่ 1 การอ่าน
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1 การอ่าน

- แบบทดสอบชุดที่ 2 การเขียน
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2 การเขียน

- แบบทดสอบชุดที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
- เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3 การฟัง การดู และการพูด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000891 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Dream & Passion, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน