0
พิชิตข้อสอบ Sentence Completion (PDF)
นำเสนอเนื้อหา และเทคนิคในการทำข้อสอบ Sentence Completion ที่ได้ผลที่สุด
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

พิชิตข้อสอบ Sentence Completion
นำเสนอ
1. เนื้อหาที่เป็นโครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน และสำคัญต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อสอบ completion ซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างภาษามากกว่าการแปล
2. นำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่เป็นระบบ เข้าใจง่าย
3. แบบฝึกหัด sentence completion มากมายหลายร้อยข้อ พร้อมเฉลยอย่างครบถ้วน
ข้อสอบ Sentence completion มีในข้อสอบ CU-TEP/ TU-GET/ TOEFL/ ONET/ TOEIC และอื่น ๆ อีกมากมาย

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ผศ ดร นเรศ สุรสิทธิ์
-จบการศึกษา ป.ตรี-โท-เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สอนวิชาอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง ยาวนานกว่า 30 ปี
-ผู้เขียนหนังสืออังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840130211 (PDF) 333 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน