0
พิชิตศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย (ม.4-5-6)
สรุปเนื้อหาอย่างละเอียดในเรื่อง Vocabulary ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมปลาย (ม.4 ม.5 ม.6) เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ด้านคำศัพท์ทั้งหมด พร้อมแนวข้อสอบจริง
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พิชิตศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย (ม.4-5-6)" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาเข้มข้นในเรื่อง Vocabulary ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมปลาย (ม.4, ม.5 และ ม.6 ) เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ด้าน Vocabulary ทั้งหมด โดยรวบรวบทุกเทคนิคและอธิบายข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อเตรียมสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในทุก ๆ สนามแข่ง ตั้งแต่การสอบ GAT, O-NET สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทบทวนความรู้เพื่อสอบในระดับที่สูงขึ้น อาทิ TOEIC, TU GET, CU TEP, TOEFL, IELT ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สารบัญ

วิธีที่ 1 การเดาคำศัพท์โดยดูจากเครื่องหมายวรรคตอน
วิธีที่ 2 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมประเภทต่าง ๆ
วิธีที่ 3 วิธีสังเกตความเชื่อมโยงระหว่างคำเชื่อมและคำศัพท์ รวมไปถึงบริบทต่าง ๆ

- หมวดคำศัพท์ที่ออกข้อสอบบ่อยเรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z
- Vocabulary Lists
- English Vocabulary Test
- เฉลย English Vocabulary Test

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162369377 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน