0
พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง
ครอบคลุมข้อสอบจริงเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เน้นแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยครั้ง พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำข้อสอบมากกว่า 350 ข้อ ครบถ้วนทุกรายวิชาหลักที่ใช้สอบ
หนังสือ280.25 บาท
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการทำและศึกษาแนวทางของข้อสอบจริง ให้ผู้อ่านได้เห็นขอบเขตเนื้อหาและระดับความยากของข้อสอบจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบสนามจริงได้ดียิ่งขึ้น ขอบเขตแนวข้อสอบในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย มีข้อสอบมากกว่า 350 ข้อ ซึ่งเรียบเรียงโดยติวเตอร์ที่มีความถนัดในแต่ละวิชา พร้อมเฉลยที่มีคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหาและเข้าใจเหตุผลในการเลือกตอบแต่ละข้อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะให้ผู้อ่านมีความรู้ความสามารถพร้อมสำหรับการสอบสนามจริง และเดินตามความฝันที่ตั้งใจไว้ในสายอาชีพรับราชการทหาร

สารบัญ

บทที่ 1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
บทที่ 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
บทที่ 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
บทที่ 4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
บทที่ 5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
บทที่ 6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
บทที่ 7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
บทที่ 8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
บทที่ 9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
บทที่ 10 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
บทที่ 11 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
บทที่ 12 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
บทที่ 13 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162009938 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 18 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน