0
ลด 15%
พิชิตสอบเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (PDF)
ครอบคลุมข้อสอบจริงเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เน้นแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยครั้ง พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ ครบถ้วนทุกรายวิชาหลักที่ใช้สอบ
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?212.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พิชิตสอบเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวข้อสอบสำหรับใช้เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีแนวข้อสอบครบทั้ง 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา มีข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ เรียบเรียงและเฉลยโดยอาจารย์และติวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละวิชาโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบของผู้อ่านที่ต้องการจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร

สารบัญ

บทนำ
- กำหนดการรับสมัคร
- ระเบียบการรับสมัคร
- สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ
- เอกสารหลักฐาน
- การสอบคัดเลือก

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 - 3
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 - 3

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 3
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 3

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 3
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 3

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 - 3
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 - 3

แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1 - 3
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1 - 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. แนวข้อสอบมากกว่า 450 ข้อ
2. เฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ
3. เรียบเรียงจากอาจารย์และติวเตอร์ที่มีลูกศิษย์จำนวนมาก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161007463 (PDF) 292 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน