0
ลด 10%
พิชิตโจทย์คณิตเข้าใจง่ายด้วยแผนภาพบาร์โมเดล ป.4-6
สนุกกับเทคนิคแผนภาพบาร์โมเดลสไตล์สิงคโปร์ ฝึกฝนโจทย์พื้นฐานที่ไม่ยากอย่างที่คิด เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง เนื้อหาตรงตามหลักสูตร สพฐ.
ผู้เขียน วัฒนา โยธานัน
หนังสือ143.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร ที่เป็นพื้นฐาน โดยใช้ "การวาดแผนภาพบาร์โมเดล" ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพและเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งที่โจทย์กำหนดได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเริ่มต้นวิเคราะห์โจทย์ที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาขั้นสูงต่อไป เหมาะสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

สารบัญ

บทที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก : แบบฝึกหัด
บทที่ 2 การแก้โจทย์ปัญหาการลบ : แบบฝึกหัด
บทที่ 3 การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ : แบบฝึกหัด
บทที่ 4 การแก้โจทย์ปัญหาการหาร : แบบฝึกหัด
บทที่ 5 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน : แบบฝึกหัด
บทที่ 6 ตะลุยโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ : แบบฝึกหัด

คำนิยม
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวาดบาร์โมเดลหรือโมเดลรูปแท่ง (Bar Model) เป็นยุทธวิธีแก้โจทย์ปัญหาอย่างหนึ่ง ที่ทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์นำมาเชื่อมโยงกับความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นแนวทางสร้างการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการคิด โดยไม่มุ่งหาคำตอบเพียงอย่างเดียว แต่ใช้คณิตศาสตร์เป็นสื่อกลางนำพาให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ซึ่ง "กระบวนการ" เป็นส่วนสำคัญมากกว่าการมุ่งหาคำตอบเพียงอย่างเดียวดร.ศุภจิรา นาคโต- ศึกษานิเทศก์ วิทยาฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักศึกษา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524300002311 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 6 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟุกุโร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน