0
พิชิต Admissions ใน 30 วัน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6)
ทบทวนเข้ม 30 วัน ก่อนสอบ
หนังสือ188.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นหนังสือที่กระชับเนื้อหาวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6) โดยแบ่งออกเป็น 30 วัน เพื่อช่วยให้สามารถอ่านทบทวนและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองในเวลาไม่มากนัก อาจารย์ผู้เขียนได้จัดแบ่งเนื้อหาการอ่านให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ รวมทั้งแทรกแบบทดสอบที่มีระดับความยาก ง่าย ใกล้เคยงกับแนวข้อสอบจริง เพื่อที่ผู้อ่านจะได้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาด้วย มีการเฉลยที่มีคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สารบัญ

กลยุทธ์การทำข้อสอบ Admissions ใน 30 วัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- วันที่ 1 พระพุทธศาสนา
- วันที่ 2 ศาสนาสากล
- วันที่ 3 จริยธรรม และการพัฒนาจิต
- วันที่ 4 มนุษย์กับสังคม
- วันที่ 5 สังคมไทย
- วันที่ 6 รัฐ และอำนาจรัฐ
- วันที่ 7 กฏหมาย และกระบวนการยุติธรรม
- วันที่ 8 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- วันที่ 9 ระบบเศรษฐกิจ
- วันที่ 10 การเงิน การธนาคาร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167729299 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 191 x 262 x 17 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แพนสยาม, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน