0
ลด 15%
พิชิต CU-TEP 100++ (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
สรุปเนื้อหาเข้มข้น Update! แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ CU-TEP ที่สมบูรณ์ที่สุด! อ่านเล่มเดียว เข้าสอบได้ทันที พร้อมสุดยอดกลยุทธ์ข้อสอบ CU-TEP ให้ได้คะแนนทะลุ 100+
Ebook และ Audio book มหกรรมหนังสือ ลดพิเศษสูงสุด 30% (Digital)
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?238.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หลังวางจำหน่ายหนังสือ พิชิต CU-TEP 100++ เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 ทีมผู้เขียนได้รับการติดต่อจากผู้อ่านหลายท่าน มีทั้งขอบคุณเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่ายนำไปใช้เตรียมสอบได้ทันที และการยกตัวอย่างที่ชัดเจนในแต่ละ Part ของการสอบในการตีพิมพ์ครั้งนี้ ทีมผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยตรงกับแนวข้อสอบปัจจุบันมากขึ้น และเพิ่มตัวอย่างแนวข้อสอบให้ผู้อ่านได้เตรียมพร้อมอย่างเข้มข้นก่อนเข้าห้องสอบจริง

    หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CU-TEP เล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่าย เน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจเนื้อหาเพื่อให้สามารถทำข้อสอบจริงได้มากกว่าเป็นเพียงคู่มือที่เน้นตัวอย่างข้อสอบทั่วไป เราได้สรุปเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุด ทั้งในส่วนของไวยากรณ์ การอ่าน และคำาศัพท์ โดยประมวลผลจากข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี เราจึงแน่ใจว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับการสอบ ช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจอย่างดียิ่งที่จะทำข้อสอบได้จริง และมีความรู้ในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

สารบัญ

บทที่ 1 CU-TEP คืออะไร?
บทที่ 2 ข้อสอบ Reading
บทที่ 3 ข้อสอบ Writing
บทที่ 4 เทคนิคพิชิตคำศัพท์
บทที่ 5 แนวข้อสอบ Reading & Writing

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Best Seller
- Update แนวข้อสอบ ฉบับปรับปรุง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744144386 (PDF) 276 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน