0
พิชิต CU-TEP 100++ (ฉบับปรับปรุง)
สรุปเนื้อหาเข้มข้น Update! แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ CU-TEP ที่สมบูรณ์ที่สุด! อ่านเล่มเดียว เข้าสอบได้ทันที พร้อมสุดยอดกลยุทธ์ข้อสอบ CU-TEP ให้ได้คะแนนทะลุ 100+
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CU-TEP "พิชิต CU-TEP 100++" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่อ่านง่าย เน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจเนื้อหา เพื่อให้สามารถทำข้อสอบจริงได้มากกว่าเป็นเพียงคู่มือที่เน้นตัวอย่างข้อสอบทั่วไป ผู้จัดทำได้สรุปเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุด ทั้งในส่วนของไวยากรณ์ การอ่าน และคำศัพท์ โดยประมวลผลจากข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี จึงแน่ใจได้ว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับการสอบ ช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจอย่างดียิ่งที่จะทำข้อสอบได้จริง และมีความรู้ในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิผล เหมาะกับผู้มีเวลาเตรียมตัวน้อย สำหรับใช้สอบเรียนต่อจุฬาฯ ทุกระดับชั้นปริญญา

สารบัญ

บทที่ 1 CU-TEP คืออะไร?
บทที่ 2 ข้อสอบ Reading
บทที่ 3 ข้อสอบ Writing
บทที่ 4 เทคนิคพิชิตคำศัพท์
บทที่ 5 แนวข้อสอบ Reading & Writing

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Best Seller
- Update แนวข้อสอบ ฉบับปรับปรุง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744144362 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน