0
ลด 30%
พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) (PDF)
- เนื้อหาที่ออกข้อสอบ TOEIC สำหรับ Part 5-6-7 (Reading) - เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC สำหรับ Part 5-6-7 (Reading) - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยรวมถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ
Ebook และ Audio book มหกรรมหนังสือ ลดพิเศษสูงสุด 30% (Digital)
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?111.30 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

คำนำพิมพ์ครั้งที่ 14

หนังสือ “พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆ” เล่มนี้ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านด้วยความอบอุ่นยิ่ง โดยจะเห็นได้จากจำนวนครั้งที่พิมพ์ และถ้าพูดกันตามตรงแล้วหนังสือ TOEIC เล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกๆ เกี่ยวกับ TOEIC ที่เขียนโดยคนไทย (รุ่นบุกเบิกและปัจจุบันนี้ผู้เขียนมีหนังสือที่เกี่ยวกับ TOEIC หลายเล่ม) ก่อนจะมีนักเขียนหลายท่านเริ่มเขียนงานเกี่ยวกับ TOEIC ออกสู่สายตาผู้อ่านในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างของหนังสือเหล่านั้นกับหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายเนื้อหาและวิธีการเฉลยข้อสอบ ซึ่งหนังสือเล่มอื่นจะเฉลยตามเฉลยเป็นหลัก แต่หนังสือเล่มนี้จะเฉลยแบบใช้สูตรในการวิเคราะห์จึงทำให้ผู้อ่านสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีหลักเกณฑ์และวิธีการ พูดง่ายๆ คือทำให้ผู้เรียนทำข้อสอบได้คะแนนตามเป้านั่นเอง ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์การสอน TOEIC ที่นานกว่า 15 ปี และเขียนตำราวิชาการมาเกือบ 50 เล่ม และทำงานเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งมาไม่น้อยกว่า 15 ปีทำให้เห็นปัญหาและคิดค้นวิธีวิเคราะห์ข้อสอบที่ใครอ่านแล้วก็สามารถเข้าใจได้และถ้าทำความเข้าใจเนื้อหาเหล่านี้ได้รับรองได้ว่าจะต้องได้คะแนน TOEIC มากกว่า 600 คะแนนแน่นอน
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถึงแก่นและสามารถประยุกต์ใช้ในการสอบได้อย่างดีและได้คะแนนตามที่ตั้งเป้าไว้ทุกคนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์
M.A. English/ Ph.D. English (Comparative Literature)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840129581 (PDF) 389 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน