0
พืชไร่เงินล้าน
พบกับ 8 กูรู พืชไร่สร้างเงินล้านอย่างมืออาชีพ อาทิ "ข้าโพดเทียน" บ้านเกาะ ปลูกเพียง 2 เดือน สร้างรายได้เหยียบแสน "เผือกหอม" ไร่ละแสน ทำได้ไม่ยาก "ถั่งลิสงหลังนา" พืชสร้างเงิน ใช้น้ำน้อย ฯลฯ
หนังสือ147.25 บาท
e-books(PDF) ?85.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พืชไร่เงินล้าน" เล่มนี้ เป็นคู่มือในการในการแนะนำแนวทางให้กับผู้ที่สนใจอยากปลูกพืชไร่ จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาให้ตรงจุดสำหรับผู้ที่ปลูกพืชไร่ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการปลูก การดูแลรักษาต่างๆ รวมถึงบทสัมภาษณ์กูรูเกี่ยวกับพืชไร่แต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็น กูรูด้านการปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเทียน ถั่วลิสง สับปะรด และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถทำกำไรเป็นล้านบาทต่อปีว่า พวกเขาเหล่านั้นมีสูตรเฉพาะอะไรที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจและต้องการจะสร้างเศรษฐกิจอย่างมั่งคั่งด้วย "พืชไร่เศรษฐกิจ" ในลำดับต่อไปไม่มากก็น้อย

สารบัญ

- การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
- ข้าวโพดฝักอ่อน
- ถั่วเหลืองฝักสด
- เผือก
- ทานตะวัน
- ถั่วเหลือง
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- ข้าวโพดหวาน
- ข้าวโพดเทียน
- มันสำปะหลัง
- ถั่วลิสง
- ถั่วเขียว
- สับปะรด
- อ้อย
- การใช้ปุ๋ยกับพืชไร่
- สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยพืชไร/สถานีทดลองพืชไร่

บทสัมภาษณ์
- ดำรง วิรัชกุล ชาวไร่สับปะรดเงินล้าน ที่ฉะเชิงเทรา เผยชีวิตเปลี่ยน...เพราะสับปะรด
- สุวรรณ สอนภู่ เซียนปลูกมันสำปะหลัง แนะทำน้ำหยดช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่าเท่าตัว
- ปราณี นาคน้อม เผยข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ ปลูกเพียง 2 เดือน สร้างรายได้เหยียบแสน
- คุณนิคม เฉลียวพจน์ ชวนปลูก "ทานตะวัน" พืชไร่เศรษฐกิจ ตอบรับกระแสกลุ่มคนรักษ์สุขภาพ
- ชุติพงศ์ ศักดิ์ธีรสุนทร เกษตรกรบ้านลาด แนะปลูกถั่วลิสงหลังนา พืชสร้างเงินใช้น้ำน้อย
- มิตรผลและกลุ่มพันธมิตร แนะไร่อ้อยยุคใหม่ต้องปลูกถั่วเหลืองควบคู่ เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน
- ประเสริฐ ปั้นปล้อง เกษตรกรดีเด่น...จากเมืองสุพรรณ แนะปลูกอ้อยระบบน้ำหยดดีที่สุด
- ณัฐพงษ์ อินหงษา เผยปลูกเผือกหอม ไร่ละแสน ทำได้ไม่ยาก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163590374 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน