0
ลด 15%
พืช : ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้ สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM
หนังสือ225.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พืช : ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ" จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้ตั้งแต่กำเนิดของพืชบนโลก ชนิดของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืช รู้จักพืชที่มีลักษณะพิเศษต่าง ๆ ประโยชน์ของพืชต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ พร้อมแผนผังสรุปเนื้อหา กิจกรรมและการทดลองให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการตั้งคำถาม สังเกต และลงมือทำ ท้ายบทมีมุมนักอ่านแสนสนุก ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุก ส่วนท้ายเล่มเด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนทบทวนความรู้ด้วยตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นขึ้น

    เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมต้น

สารบัญ

1. พืชกำเนิดตั้งแต่เมื่อไร
2. รากและลำต้นของพืช
3. ใบพืช นักมายากลสีเขียว
4. ดอก ใบหน้าอันงดงามของพืช
5. ผลและเมล็ดที่หลากหลาย
6. สังเคราะห์ด้วยแสงสร้างพลังงาน
7. พืชที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
8. พืชสำคัญที่ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160441525 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 171 x 225 x 9 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับMastering Elementary Science : Plants
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Sungwoo Publishing Co.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน