0
พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน แรเงา สีน้ำ ดินสอสีระบายน้ำ
การวาดภาพคนเหมือน แรเงา สีน้ำ ดินสอสีระบายน้ำ เป็นงานสร้างสรรค์ที่ผู้รังสรรค์ต้องการนำเสนอเทคนิค และการสร้างสรรค์ภาพคนเหมือนด้วยวิธี การแรเงา การระบายสีน้ำ และการระบายดินสอสีน้ำ
ผู้เขียน ผศ. มัย ตะติยะ
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอพื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน ด้วยวิธีการแรเงา การระบายสีน้ำ และการระบายด้วยดินสอสีระบายน้ำ โดยในเล่มได้ให้อย่างละเอียดตั้งแต่ประวัติความเป็นมาในแต่ละเทคนิค จนถึงกระบวนการสร้างสรรค์ในแต่ละขึ้นตอน ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมอุปกรณ์ การฝึกการเขียน การกำหนดแสงเงา การเขียนโครงสร้าง จนสำเร็จเป็นชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าใจได้อย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติตามได้ทันที ทั้งยังเป็นพื้นฐานสู่การสร้างสรรค์การระบายสีโปสเตอร์ การระบายสีน้ำมัน สีอะครีลิก และการสร้างสรรค์เทคนิคอื่นๆ ต่อไป

สารบัญ

1. การสร้างสรรค์ภาพคนเหมือนแรเงา
- วัสดุ/อุปกรณ์การวาดภาพคนเหมือนแรเงา
- การร่างภาพคนเหมือน
- การร่างภาพตา จมูก ปาก หู
ฯลฯ

2. การสร้างสรรค์ภาพคนเหมือนระบายสีน้ำ
- ความหมายสีน้ำ
- ประวัติความเป็นมาของสีน้ำ
- คุณลักษณะสีน้ำ
ฯลฯ

3. การสร้างสรรค์ภาพคนเหมือนเทคนิคดินสอสีระบายน้ำ
- ประวัติความเป็นมาของดินสอ
- การวาดภาพคนเหมือนลักษณะดินสอสีระบายน้ำ
- คุณลักษณะดินสอสีระบายน้ำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165128582 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 203 x 280 x 8 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน