0
ลด 10%
พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ (รหัสวิชา 2128-2011)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ85.50 บาท
e-books(PDF) ?95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์" เล่มนี้ จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษา HTML ซึ่งเป็นรากฐานภาษาในการสร้างเว็บไซต์ พร้อมพื้นฐานการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ตลอดจนเรียนรู้การออกแบบและสร้างแบบฟอร์ม ปฏิบัติการสร้างเว็บเพจและเว็บไซต์ด้วยตัวอย่างประกอบแบบทีละขั้น เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
บทที่ 2 พื้นฐาน HTML และเว็บเพจ
บทที่ 3 เริ่มต้นสร้างเว็บเพจ
บทที่ 4 การจัดการกับข้อความ
บทที่ 5 การแทรกภาพ และการสร้างลิงก์เชื่อมโยง
บทที่ 6 การสร้างตาราง
บทที่ 7 การจัดการกับเฟรม (Frames)
บทที่ 8 การออกแบบและสร้างแบบฟอร์ม
บทที่ 9 การอัปโหลดเว็บไซต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822652 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 186 x 255 x 14 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน