0
พื้นฐานการเขียนแบบเทคนิคสำหรับช่าง
อ่านง่าย เข้าใจง่าย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เข้าใจวิธีลากเส้นและสร้งารูปทรงต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ในการเขียนแบบ เรียนรู้การกำหนดมาตราส่วนตามมาตรฐานการเขียนแบบ
ผู้เขียน นพ มหิษานนท์
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเขียนแบบถือเป็นพื้นฐานของช่างเทคนิค ต้องทำการออกแบบงาน วางแผนการใช้วัสดุ และวางแบบแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพื้นฐานของงานเขียนแบบไว้ เริ่มตั้งแต่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในงานเขียนแบบ การเตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบ การสร้างรูปทรงต่าง ๆ ด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง สี่เหลี่ยมและวงกลมหรือวงรี สอนหลักการและวิธีเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ เช่น ไอโซเมตริกและออบริค อย่างละเอียด รวมถึงเรียนรู้การกำหนดมาตราส่วนตามมาตรฐานการเขียนแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับวิชาช่างเทคนิคแทบจะทุกสาขา นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงมาตรฐานต่าง ๆ ของงานเขียนแบบ การกำหนดขนาด และลักษณะของการเขียนแบบด้วยรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเขียนแบบแทบจะทุกสาขาวิชาช่าง

สารบัญ

- เขียนแบบเทคนิคพื้นฐานสำคัญของสาขาวิชาช่าง
- ประเภทต่าง ๆ ของานเขียนแบบ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
- การเตรียมความพร้อมเพื่อการเขียนแบบ
- การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
- การกำหนดขนาดและมาตราส่วน
- เขียนภาพฉาย
- เขียนภาพสามมิติ
- เขียนภาพตัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167502625 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน