0
ลด 10%
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ108.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์" รหัส 2204-2006 เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอัลกอริทึม ด้วยการปูพื้นฐานแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ให้สามารถออกแบบอัลกอริทึมได้ ในขณะที่ ส่วนที่ 2 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล ซึ่งเป็นภาษาเชิงโครงสร้างที่เหมาะกับผู้เริ่มต้น ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องหลักไวยากรณ์และหลักการคิดเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะ รู้วิธีการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง และรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรกับโปรแกรมที่เขียนขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความรู้สำคัญที่จะติดตัวกับผู้เรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดก็ได้

สารบัญ

ส่วนที่ 1 อัลกอริทึม
- บทที่ 1 พื้นฐานการออกแบบและการเขียนโปรแกรม
- บทที่ 2 รหัสเทียมและการวิเคราะห์งาน
- บทที่ 3 การเขียนผังงาน

ส่วนที่ 2 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล
- บทที่ 4 เริ่มต้นกับภาษาปาสคาล
- บทที่ 5 ชนิดข้อมูล นิพจน์ทางคณิตศาสตร์
- บทที่ 6 การกำหนดทางเลือกด้วย IF และ CASE
- บทที่ 7 การวนซ้ำเพื่อทำงานเป็นรอบ
- บทที่ 8 ตัวแปรแบบอาเรย์
- บทที่ 9 โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลำดับที่ 52

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822027 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 170 x 218 x 14 มม.
น้ำหนัก: 428 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน