0
พื้นฐานลวดลายไทยแบบเอกรงค์
เนื้อหาความรู้และภาพประกอบ ผู้เขียนได้รวบรวม เรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะกับผู้อ่านที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อน
ผู้เขียน นฤทธิ์ วัฒนภู
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พื้นฐานลวดลายไทยแบบเอกรงค์" เล่มนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะไทยแบบเอกรงค์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อนักเรียนจะได้มีทักษะและความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะแบบเอกรงค์ วัสดุ อุปกรณ์การสร้างสรรค์ลวดลายไทยแบบเอกรงค์ พื้นฐานการสร้างสรรค์ลวดลายไทยแบบเอกรงค์ รวมทั้งการสร้างสรรค์ลวดลายไทยแบบเอกรงค์โดยใช้เทคนิคต่างๆ ทั้งเนื้อหาความรู้และภาพประกอบ ผู้เขียนได้รวบรวม เรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะกับผู้อ่านที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับศิลปะแบบเอกรงค์
- ความหมายของเอกรงค์
- ลักษณะศิลปะแบบเอกรงค์
- ความเป็นมาและพัฒนาการของศิลปะแบบเอกรงค์
ฯลฯ

บทที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์การสร้างสรรค์ลวดลายไทยแบบเอกรงค์
- การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคดินสอสี (สีไม้)
- การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคปากกาสี
- การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีน้ำ
- การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์

บทที่ 3 พื้นฐานการสร้างสรรค์ลวดลายไทยแบบเอกรงค์
- วงจรสี
- เทคนิคพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน
- การระบายสีเรียบ
ฯลฯ

บทที่ 4 การสร้างสรรค์ลวดลายไทยแบบเอกรงค์
- เทคนิคดินสอสี
- เทคนิคปากกาสี
- เทคนิคสีน้ำ
- เทคนิคสีโปสเตอร์

บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165128780 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 171 x 241 x 10 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน