0
ลด 10%
พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา 2128-2012)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ98.10 บาท
e-books(PDF) ?92.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอสาระสำคัญเพื่อเรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายเวิร์กกรุ๊ปด้วย Windows 7 การสร้างบัญชีผู้ใช้และการกำหนดสิทธิ์ การแชร์โฟลเดอร์และเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ตลอดจนการเชื่อมต่อ Windows XP และ Windows 8 เข้าเป็นสมาชิกในเวิร์กกรุ๊ป โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับเป็นแบบเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างเครือข่ายขนาดเล็กไว้ใช้งาน

สารบัญ

บทที่ 1 เครือข่ายการสื่อสาร
บทที่ 2 ช่องทางการสื่อสารและส่วนประกอบของเครือข่าย
บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบเครือข่ายท้องถิ่น
บทที่ 4 การเชื่องโยงเครือข่ายเวิร์กกรุ๊ปด้วย Windows 7
บทที่ 5 การสร้างบัญชีผู้ใช้และการกำหนดสิทธิ์ (Permission)
บทที่ 6 การเชื่องโยง Windows 8 และ Windows XP เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเวิร์กกรุ๊ป
บทที่ 7 การใช้โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมยุทิลิตี้บนเครือข่าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822669 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 16 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน