0
พื้นฐานแมทมาทิกา
เนื้อหาภายในประกอบไปด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดเป็นจำนวนมาก หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในการยกระดับการทำความเข้าใจคณิตศาสตร์และคำนวณ
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แมทมาทิกา (Mathematica) เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (computer software) ขนาดใหญ่ที่นิยมใช้กันทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศทางทวีปอเมริกาเหนือ เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเรียนการสอนและการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศักยภาพที่โดดเด่นเพื่อใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และการคำนวณ รวมทั้งการพล็อตผลลัพธ์ก่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายทางกายภาพได้โดยง่ายในเวลาอันสั้น จุดเด่นประการหนึ่งของซอฟต์แวร์นี้คือ คณิตศาสตร์สัญลักษณ์ (symbolic mathematics) ผู้ใช้สามารถกรอกสมการทางคณิตศาสตร์ด้วยการใช้ตารางสัญลักษณ์ (palettes) ให้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เราเขียนด้วยมือหรือเรียนกันในชั้น ทำให้การลดการจดจำภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ลงไปได้มาก เนื่องจากซอฟต์แวร์แมทมาทิกามีขนาดใหญ่

    หนังสือ "พื้นฐานแมทมาทิกา" เล่มนี้ จึงนำเสนอการใช้ซอฟต์แวร์นี้ในแก่นที่สำคัญๆ โดยเฉพาะเพื่อการศึกษาคณิตศาสตร์และการคำนวณ เนื้อหาภายในจึงอธิบายเริ่มตั้งแต่ศักยภาพในภาพรวมและความรู้ที่จำเป็น การแก้สมการทางพีชคณิต การพล็อตกราฟ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาแคลคูลัส เช่น การหาค่าลิมิต ค่าอนุพันธ์ และการอินทิเกรตฟังก์ชันในรูปแบบต่างๆ จากนั้นจึงสำเสนอวิธีการแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเพื่อหาผลเฉลยแม่นตรงหรือผลเฉลยโดยประมาณด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (numerical methods) ผู้ศึกษาจะได้ไม่รู้สึกว่าการเรียนวิชาแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์เป็นสิ่งที่ยากอีกต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ก้าวแรกสู่ซอฟต์แวร์
บทที่ 2 ความรู้ทีี่จำเป็น
บทที่ 3 กราฟิกส์
บทที่ 4 พีชคณิต
บทที่ 5 เวกเตอร์และเมทริกซ์
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรม
บทที่ 7 แคลคูลัส
บทที่ 8 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
บทที่ 9 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332404 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 190 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน