0
พุทธจริยศาสตร์
ผู้เขียน วศิน อินทสระ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พุทธจริยศาสตร์ นั้นเป็นหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม ซึ่งท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ได้ทรงวางไว้ เพื่อเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ ตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้น ท่ามกลาง และระดับสูง เพื่อให้มนุษย์ได้ดำเนินชีวิตอันดีงามตามอุดมคติเท่าที่มนุษย์จะขึ้นให้ถึงได้ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสติปัญญา มีความสุขอันสมบูรณ์ที่สุด

                                                                                    (บางส่วนจากปกหลัง)

สารบัญ

บทนำ จริยศาสตร์ จริยธรรม และพุทธจริยศาสตร์
บทที่ 1 พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น
บทที่ 2 พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง
บทที่ 3 พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง
บทที่ 4 หัวใจสำคัญของพุทธจริยศาสตร์
บทที่ 5 ธรรมชาติของมนุษย์
บทที่ 6 พันธกรณีย์ทางศีล
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ตามหน้าที่ของมนุษย์ในสังคม
บทที่ 8 คุณธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749480511 (ปกอ่อน) 222 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 13 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ธรรมดา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน