0
พุทธธรรมกับสังคม
การแก้ปัญหาของสังคมนั้น ต้องการปรีชาญาณที่รู้แจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธจะต้องศึกษาแก่นแท้ของพุทธธรรมให้ถูกต้องลึกซึ้งยิ่งขึ้น
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธและพุทธศาสนาก็เป็นของดี แต่ไฉนจึงเต็มไปด้วยความเสื่อมเสียทางศีลธรรม มีอะไรผิดไปอย่างฉกรรจ์หรือ และถ้าลงความเห็นว่าศาสนาเป็นเรื่องของสังคม แต่ทั้ง ๆ ที่เราเป็นเมืองพุทธ ไฉนทรุดลงทุก ๆ ที ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องลงความเห็นว่า เป็นเพราะเราประยุกต์ใช้พุทธธรรมไม่ถูกกระมัง

    การแก้ปัญหาของสังคมนั้น ต้องการปรีชาญาณที่รู้แจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธจะต้องศึกษาแก่นแท้ของพุทธธรรมให้ถูกต้องลึกซึ้งยิ่งขึ้น หนังสือ "พุทธธรรมกับสังคม" เล่มนี้ จะนำผู้อ่านไปศึกษาเพื่อให้รู้เท่าทันความสลับซับซ้อนของสังคมปัจจุบัน และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในปัจยาการทั้งมวลของสังคม อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ ระบบราชการ ระบบการศึกษา ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อิทธิพลของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งที่มีอยู่แล้วและกำลังเกิดขึ้นอีกอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างมากมาย

สารบัญ

1. เป็นเมืองพุทธ ทำไมจึงทรุดลงทุกที
2. ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
3. ศาสนาหรือปรัชญา
4. กฎของธรรมชาติ
5. อนิจจัง : สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเปลี่ยนแปลง
6. อิทัปปัจจยตา : กฎที่สำคัญที่สุด
7. กาย-ใจแบบอิทัปปัจจยตา
8. หลักแห่งกรรมแบบอิทัปปัจยตา
9. ทำดี ได้ดี - ทำดี ไม่ได้ดี
10. เย ธมฺมา : เสียงเรียกร้องแห่งความมีเหตุผล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165070911 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน