0
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ฉบับของท่านพุทธทาส ได้เน้นเอาเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงเล่าเอง ซึ่งย่อมมีน้ำหนักยิ่งกว่าบาลีธรรมดาทั่วไป
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากในหมู่บ้านบัณฑิตผู้ใคร่ธรรม ทั้งนี้พุทธประวัติโดยทั่วไปมักเป็นเรื่องที่อรรถกถาจารย์แต่งขึ้น มิได้เป็นเรื่อง "จากพระโอษฐ์" โดยแท้ พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ฉบับของท่านพุทธทาส ได้เน้นเอาเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงเล่าเอง ซึ่งย่อมมีน้ำหนักยิ่งกว่าบาลีธรรมดาทั่วไป

สารบัญ

ภาคนำ ข้อความให้เกิดความสนใจในพระพุทธประวัติ
ภาค 1 การเกิดแห่งสากยวงศ์
ภาค 2 ตรัสรู้
ภาค 3 หมุนกงล้อแห่งพระธรรมจักร
ภาค 4 ปรินิพพาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165782715 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 140 x 203 x 13 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน