0
พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์ (ปกแข็ง)
5,000 ปี เป็นการกำหนดว่ายังมีพระอริยะ พระพุทธศาสนาจึงอยู่เกิน 5,000 ปีแน่นอน
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือที่เป็นประวัติส่วนพระองค์ที่ทรงโปรดสรรพสัตว์" เรียบเรียงใหม่โดยท่าน "อาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง" ตามบัญชาของ "ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี" กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส โดยในเล่มได้รวมรวมประวัติส่วนพระองค์ การทำงานโปรดสรรพสัตว์ และประวัติของพุทธบริษัท 4 เพื่อให้ผู้ศึกษารู้จักพระพุทธเจ้าและบรรดาพุทธศาสนิกชนในครั้งพุทธกาล ซึ่งจะเป็นฐานความรู้สำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

สารบัญ

พระชาติภูมิของพระพุทธเจ้า
- เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ เดือนอาสาฬหะ (วันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 8)
- ตรัสรู้ (อภิสัมพุทธะ) ด้วยพระองค์เอง
- ปรากฏการณ์ขณะตรัสรู้ และพุทธอุทานแรก
- ทรงเสวยวิมุติสุข
- มารทูลขอให้ปรินิพพานฯ
- พรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
- ทรงเปรียบสัตว์โลกดุจดอกบัว 3 ประเภท
- ทรงดำริถึงผู้ฟังธรรมคนแรก...เสด็จไปหาปัญจวัคคีย์
- พระปฐมเทศนา
- ความโดดเด่นของพระปฐมเทศนา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309818 (ปกแข็ง) 276 หน้า
ขนาด: 153 x 219 x 20 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน