0
พุทธปรัชญา : ประวัติความเป็นมาและแนวคิดทฤษฎี
จุดมุ่งหมายของการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดทั้งผู้สนใจทั้งหลายด้วย
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พุทธปรัชญามีความสำคัญมากสาขาหนึ่งของโลก ชาวอินเดียโดยเฉพาะมนุษยชาติที่นับถือพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากพุทธปรัชญาเป็นอย่างมาก ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงหนังสือ "พุทธปรัชญา : ประวัติความเป็นมาและแนวคิดทฤษฎี" เล่มนี้ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดทั้งผู้สนใจทั้งหลายด้วย เพราะชาวไทยโดยทั่วไปแทบจะไม่มีความรู้พุทธปรัชญา ซึ่งภายในเล่มได้เน้นสาระสำคัญของ พงศาวดารดำ แนวคิดเกี่ยวกับการออกบวช การทำสังคายนา : การแตกแยกนิกายระยะแรก คำสอนยุคแรก : โยคะ ปฏิกิจจสมุปนาท ภูมิหลังของพระพุทธศาสนา และอื่น ๆ อีกมากมาย ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตาม ให้ทั้งความความรู้ และข้อคิดอันหลากหลาย นับเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

บทที่ 1 อารัมภบท
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการออกบวช
บทที่ 3 การทำสังคายนา : การแตกแยกนิกายระยะแรก
บทที่ 4 คำสอนยุคแรก : โยคะ
บทที่ 5 ปฏิกิจจสมุปนาท
บทที่ 6 ภูมิหลังของพระพุทธศาสนา
บทที่ 7 ศาสนาพราหมณ์กับคัมภีร์อุปนิษัท
บทที่ 8 ระบบความเชื่อกับปรัชญา : อาตมัน/ วัญญาณ
บทที่ 9 กรรม (Karma or Action)
บทที่ 10 ความหลุดพ้นและนิพพาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382892 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 170 x 239 x 8 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน