0
พุทธปรัชญา 25 ศตวรรษ
แสดงหลักปรัชญาอภิธรรมแบบฉบับของพระอภิธัมมัตถสังคหะ ได้จัดเรียงหัวข้อความจริงที่พึ่งรู้ เสียใหม่ให้ต้องตามวิธีสาธยายปรัชญาสมัยใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น-ชัดขึ้น
ผู้เขียน สมัคร บุราวาศ
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พุทธปรัชญา 25 ศตวรรษ" เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ "อาจารย์สมัคร บุราวาศ" ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยมองเห็นว่า พระอภิธรรมเป็นปรัชญาขั้นสูงสุด มีอิทธิพลเหนือทุกปรัชญา ได้จัดเรียงหัวข้อความจริงที่พึ่งรู้ เสียใหม่ให้ต้องตามวิธีสาธยายปรัชญาสมัยใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น-ชัดขึ้น และได้นำปรัชญาอภิธรรมไปสาดแสงสว่างให้แก่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม อันควรแก่กาลสมัยด้วยปรัชญาอภิธรรมที่รวบรวมขึ้น จึงได้นามว่า "พุทธปรัชญากึ่งพุทธกาล" โดยในเล่มถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย และให้ข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- วิธีเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานและอภิธรรม เป็นของพระพุทธเจ้า
- ที่มาแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้า
- ความจริงแท้ของพุทธปรัชญา คือ รูปนาม
- การเข้าสู่ความจริงทางกรรมฐาน
- วิปัสสนากัมมัฏฐานในแง่สรีรวิทยาและสุขภาพ
- วิสุทธิและวิปัสสนาญาณ
- ตรรกวิทยาของพระพุทธเจ้า
- กฎแห่งสากลโลก
- รูปและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
- นามและพุทธจิตวิทยา
- พระอภิธรรมและวิทยาศาสตร์สังคม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167122410 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 26 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน