0
พุทธศาสนสุภาษิต สอนน้องทำความดี (บาลี-ไทย-อังกฤษ)
คัดสรรบทความสั้น ๆ ที่เป็นคำสอน ผ่านทางพุทธศาสนาสุภาษิต เพื่อให้อ่านง่าย จำง่าย และปฏิบัติตามได้อย่างง่าย ๆ
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พุทธศาสนสุภาษิต สอนน้องทำความดี 3 ภาษา บาลี-ไทย-อังกฤษ" เล่มนี้ ได้แนะนำวิธีการสอนเด็กในรูปแบบสุภาษิตที่แฝงไปด้วยหลักธรรมะ เมื่ออ่านแล้ว เด็กจะเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และทำให้เด็ก ๆ ได้เกิดความคิดว่า หากทำดีแล้ว เขาย่อมได้ดี ถ้าทำไม่ดี ก็จะมีผลร้ายตามมา และเด็กก็จะเกิดความเข้าใจ และมีความรู้ ปลูกฝังทัศนคติข้อคิดที่ดี ๆ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นคติธรรมต่อไป

สารบัญ

- พุทธศาสนสุภาษิต สอนน้องทำดี กับตัวเอง
- พุทธศาสนสุภาษิต สอนน้องทำดี กับครอบครัว
- พุทธศาสนสุภาษิต สอนน้องทำดี กับเพื่อนฝูง คนรอบข้าง
- พุทธศาสนสุภาษิต สอนน้องทำดี กับสังคม
- ศีล...หลักธรรมนำความดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163203366 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 204 x 184 x 11 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กอแก้ว, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน