0
พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน
ให้ความรู้ด้านงานศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ จากพัฒนาการตามแบบแผนประเพณีนิยมที่มีมาแต่เดิมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่ 1-2 สู่การสร้างสรรค์เอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลต่อ ๆ มา
หนังสือ570.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่ให้ความรู้ด้านงานศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ จากพัฒนาการตามแบบแผนประเพณีนิยมที่มีมาแต่เดิมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่ 1-2 สู่การสร้างสรรค์เอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลต่อ ๆ มา

    ในเล่มได้อธิบายผ่านงานศิลปกรรม 3 ประเภทคือ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม (พระพุทธรูป) จิตรกรรม โดยอธิบายความสำคัญของงานแต่ละประเภท วิวัฒนาการตามลำดับเวลา เพื่อแสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือคติในการสร้างในแต่ละยุคสมัย นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 มาถึงปัจจุบัน โดยคัดเลือกตัวอย่างงานช่างที่สำคัญ ที่สามารถสื่อความหมายในแต่ละสมัยได้ดีที่สุดมานำเสนอในหนังสือเล่มนี้

    งานศิลปะและสถาปัตยกรรมเหล่านี้จึงเป็นหลักฐานที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ จึงเป็นหนังสือที่ผู้สนใจงานศิลปะไทยไม่ควรพลาด!

สารบัญ

ภาคที่ 1 สถาปัตยกรรม
- เจดีย์
- อาคารหลังคาหลุม (พระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ)
- อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในวัด

ภาคที่ 2 ประติมากรรม (พระพุทธรูป)
- สมัยรัชกาลที่ 1
- สมัยรัชกาลที่ 2
- สมัยรัชกาลที่ 3
ฯลฯ

ภาคที่ 3 จิตรกรรม
- สมัยรัชกาลที่ 1-2 จิตรกรรมแบบไทยประเพณี
- สมัยรัชกาลที่ 3 จิตรกรรมแบบไทยประเพณีและแบบนอกอย่าง (อิทธิพลศิลปะจีน)
- สมัยรัชกาลที่ 4 จิตรกรรมที่ปรับเปลี่ยนสู่สัจนิยม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164650312 (ปกอ่อน) 568 หน้า
ขนาด: 167 x 242 x 29 มม.
น้ำหนัก: 955 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน