0
ลด 10%
พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานศิลปกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาในไทยและในอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความสัมพันธ์และการแผ่ขยายพุทธศิลป์ไทยในประเทศอาเซียน
สนพ.มติชน ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ418.50 บาท
e-books(PDF) ?399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน และพุทธศิลป์อาเซียนในไทย เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของผู้คนในภูมิภาคที่เกี่ยวร้อยเชื่อมโยงกันผ่านความเชื่อทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปะ

ความเป็นไปของพุทธศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน เผยให้เห็นความสัมพันธ์ของบ้านเมืองและผู้คนในประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่และร่วงโรยของอาณาจักรในอดีตทั้ง พุกาม ล้านนา สุโขทัย อยุธยา เขมรโบราณ อันปรากฏเป็นหลักฐานทางศิลปกรรมที่คงอยู่คงทนมาจวบจนปัจจุบัน

พุทธศิลป์เป็นมิติทางวัฒนธรรมที่สำคัญมิติหนึ่งซึ่งควบรวมเอาทั้งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน อันเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของประเทศในภูมิภาคนี้...

หนังสือเล่มนี้ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานศิลปกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาในไทยและในอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความสัมพันธ์และการแผ่ขยายพุทธศิลป์ไทยในประเทศอาเซียน รวมทั้งรู้และเข้าใจความเหมือนต่างของลักษณะพุทธศิลป์ไทยและอาเซียนได้อย่างลึกซึ้ง

สารบัญ

1. หลักฐานการประดิษฐานพุทธศาสนาในประเทศไทยและอาเซียน
- การรับวัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในประเทศไทยและในอาเซียน (สุวรรณภูมิ)
- หลักฐานพุทธศิลป์ในประเทศอาเซียนยุคแรกเริ่ม
- วิเคราะห์รูปแบบพระพุทธรูประยะแรกที่พบในประเทศไทย
- พุทธศิลป์รุ่นแรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทย

2. อิทธิพลของศิลปะในอาเซียนต่องานพุทธศิลป์ไทย
- อิทธิพลของศิลปะชวาภาคกลาง (ประเทศอินโดนีเซีย)
- อิทธิพลของศิลปะเขมร
- อิทธิพลของพุทธศิลป์จากพม่า
- อิทธิพลของพุทธศิลป์จามและเวียดนามที่มีต่อไทย

3. บทบาทของพุทธศิลป์ไทยต่อประเทศอาเซียน
- บทบาทของพุทธศิลป์ไทยต่อประเทศกัมพูชา
- พุทธศิลป์ไทยในประเทศพม่า
- บทบาทพุทธศิลป์ไทยที่มีต่อพุทธศิลป์ลาว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740217282 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 17 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน