0
พุทธานุสสติหัวใจกรรมฐาน
พื้นฐานเบื้องต้นสมถฐานและวิปัสสนาอย่างง่าย ของ "สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน"
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พุทธานุสสติหัวใจกรรมฐาน" เล่มนี้ นำเสนอพื้นฐานเบี้องต้นสมถกรรมฐานและวิปัสสนาอย่างง่าย เป็นตำหรับของ "สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน" ที่ถูกต้องตามหลักและแบบแผนโบราณกาล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

- พื้นฐานเบื้องต้นสมถกรรมฐานและปัสสนากรรมฐานอย่างง่าย
- พละ 5
- อินทรีย์ 5
- นิโรธสมาบัติ
- ความระงับไปแห่งสังขาร การปรุงแต่ง 3
- เครื่องสักการะพระรัตนตรัย
- บททำวัตรพระกรรมฐาน
- อธิบายบททำวัตรกรรมฐาน
- คำกล่าวขอขมาโทษ
- พระพุทธเจ้าตรัสการศึกษาตามลำดับ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167340845 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 7 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สัมปชัญญะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน