0
พูดขั้นเทพ
การฝึกการพูด จะทำให้เรากล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ หากไม่มีความกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นถึงแม้มีความคิดเห็นดี ๆ ก็ไม่สามารถก่อประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การพูดต่อหน้าที่ชุมชนไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ต้องได้รับการฝึกฝน คุณเองก็สามารถเป็นสุดยอดนักพูดขั้นเทพได้ในทุกสถานการณ์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย ที่ปรารถนาจะเป็นผู้พูดที่ดีเยี่ยม!

สารบัญ

ภาคที่ 1 หากไม่รู้อย่าริเป็นนักพูด
- บทที่ 1 บทนำทั่วไปเกี่ยวกับการพูด
- บทที่ 2 ทักษะพื้นฐานในการพูด
- บทที่ 3 การวิเคราะห์ผู้ฟัง
- บทที่ 4 การสร้างสุนทรพจน์
- บทที่ 5 การใช้ถ้อยคำ
ฯลฯ

ภาคที่ 2
- ตัวอย่างการพูดขั้นเทพ
- คำปราศรัยของ จอห์น เอฟ.เคนเนดี
- สุนทรพจน์ ของ สตีฟ จ๊อบส์
- จดหมายขั้นเทพ โดย...ดร.โอภาส กิจกำแหง
ฯลฯ

ภาคที่ 3
- ขุมทรัพย์นักพูด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757420563 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 137 x 196 x 12 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน