0
พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น +MP3
เรียนรู้เทคนิคและธรรมชาติของการสนทนาเพื่อให้ "พูดเป็น" ได้อย่างแท้จริง ศึกษาผ่านหลักการสำคัญ อาทิ การใช้ทักษะจากภาษาแม่ของตัวเอง การเป็นผู้ฟังที่ดี การควบคุมการสนทนาให้เป็นไปอย่างราบรื่น
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น" หนังสือเรียนรู้เทคนิคและธรรมชาติของการสนทนาเพื่อให้ "พูดเป็น" ได้อย่างแท้จริง ศึกษาผ่านหลักการสำคัญ 3 ข้อ คือ การใช้ทักษะจากภาษาแม่ของตัวเอง การเป็นผู้ฟังที่ดี การควบคุมการสนทนาให้เป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบการสนทนา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 PART โดยใน PART 0 จะเป็นการแนะนำลักษณะเด่นของภาษาพูดที่ไม่เหมือนกับภาษาเขียน PART 1-4 แนะนำเทคนิคการสนทนาตั้งแต่เริ่มการสนทนา ดำเนินการสนทนาให้น่าสนใจ เปลี่ยนเรื่องสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ และจบการสนทนาอย่างสมบูรณ์ได้ มีแบบฝึกฟังเมื่อต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และแบบฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่มีตัวอย่างและแบบจินตนาการคำตอบเอง พร้อมแนะนำลักษณะเด่นที่สำคัญของบทสนทนาที่ไม่ได้กล่าวถึงในแบบฝึกต่าง ๆ พร้อมซีดีประกอบการฟังและเฉลยแบบฝึกฟังและพูดท้ายเล่ม

สารบัญ

Part 0 ลักษณะเด่นของภาษาพูด
Part 1 เริ่มสนมนา
Part 2 ดำเนินการสนทนาต่อไป
Part 3 เปลี่ยนเรื่องสนทนา
Part 4 จบการสนทนา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744436689 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน