0
พูดญี่ปุ่น 6 อาทิตย์ ล.2
หนังสือ90.25 บาท
สภาพเก่าปานกลาง47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ภายในเล่มเตรียระบบอักษรฮิระงะนะและโรมะญิเปรียบเทียบคำอ่านคำแปลชัดเจนทุกตัวอักษรเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
รวมประโยคภาษาอังกฤษเปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่น
คำแปลชัดเจน จดจำได้เมื่อนำไปใช้ค้นหาง่ายดาย
เหนือสิ่งอื่นใด ยังรวบรวมกฏการออกเสียงตัวอักษรฮิระงะนะและอักษรคะตะคะนะ

สารบัญ

1
(ดัยทซิตะจิ คิโองเตะคินะสุเนะคะตะ
1st Day Basic Ways of Asking
(เฟอสทฺ เด เบสิค เวซฺ อ็อฟ อาคฺอิง)
2
(ดัยฟุทซิคะ เตโจนะตะสุเนะคะตะ)
2nd day Polite Ways of Asking
(เซ็คคันดฺ เด โพไลทฺ เวซฺ อ็ออฟ อาคฺอิง)
วันที่สอง วิธีการถามอย่างสุภาพ
3
(ดัยมิคคะ เคียวคะโนะโมะโตะเมะรุ)
3rd Day How to Ask Permission
(เธอด เดเฮา ทู อาคฺ เพอมิชชัน)
วันที่สาม วิธีการขออนุญาติ
4
(ดัยโยคคะ อิรัยโนะชิคะตะ)
4th Day How to Request or to Entrust
(ฟอธ เด ฮาว ทู รีเควสทฺ ออ ทู เอ็นทรัสทฺ)
วันที่ สี่ วิธีการขอร้อง หรือการมอบหมาย
5
(ดัยอิทซึคะ เตอัน . จิวโคะคุ . คังยูโนะชิคะตะ
5th Day How to Propose, to Advise or to Invite
(ฟิฟทฺ เด ฮาว ทู โพรโพส ทู แอ็ดไวซฺ ออ ทู อินไวทฺ)
วันที่ห้า วิธีการเสนอความคิดเห็น การบอกกล่าวหรือการเชิญชวน
6
(ดัยมุยคะ โซญิจิโนะอุจิคะตะ)
6th Day How to Chime in with,or Echo Anothers Words
(ชิคฺซทฺ เด ฮาว ทู ไชมฺ อิน วิท ออ เอ็คโค อน ธเทอ'ซ เวอดซฺ)
วิธีที่หก วิธีการกล่าวซ้ำคำพูดของผู้อื่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9747730537 (ปกอ่อน) 176 หน้า
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์Page Publishing, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1998
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน